BUTIK


Vår butiken är öppen året runt varje dag 10-18 med några små undantag. Sortimentet sträcker sig från småsaker till stora unika föremål. På vårt fyndbord kan du också göra billiga fynd, till exempel prototyper av unika föremål och populära sekunda snapsglas för 5€ per stycke.

Ovanför butiken i vårt arbetsutrymme kan glasblåsningen följas på
nära håll! Också glasblåsningsuppvisningar för grupper.

© Studio Hippoglass Ky    Lillandsvägen 886,   21650  Lillandet.  Tel: 050-5948 388