OM GLASBLÅSNINGS-
TEKNIKER

Studioglas är konstglas som formgivits och blåsts av en konsthantverkare som arbetar i egen regi. Studioglass movement startades i USA i början på 1960-talet då en liten grupp av konstnärer följde Harvey Littletons exempel och började blåsa sina egna glas. Europas första studioglashytta grundades år 1968 av Åsa Brandt i Sverige. I Finland på 1970-talet Mikko Merikallio och Heikki Kallio skapade grunden till den inhemska studioglaskonst. Notsjö Glasskola har utbildat glasblåsare sedan 1993. Några av glasskolans elever har startat eget och blåser studioglas.
Det randiga filigranglaset nämns i glashistorian sedan år 1527. För att tillverka filigranglas dras ett glasband som sedan skärs i trådar. Filigrantrådarna smälts som en homogen matta antingen på anfången eller rullas fast direkt på en glasholk. När trådarna är väl smälta kan man börja blåsa i anfången och börja forma pjäsen. Filigrantekniken infördes i Finland på 1850-talet då en fransman, glasblåsarmästare Charles Bredgem kom att arbeta i Notsjö glasbruk. Bredgem tillverkade väldigt fint och även internationellt erkänt filigranglas.
Konsten att tillverka filigranglas delvis försvann och det var först på 1950-talet då formgivaren Kaj Frank väckte tekniken till liv igen. För sin del har Jari-Matti Solin utvecklad filigrantekniken i Finland. Han blåser särpräglad och tekniskt och konstnärligt filigranglas av högt kvalitet.
Incalmo-tekniken nämns i glashistorian i Venedig sedan slutet av 1500-talet. I den här tekniken blåser man först skålar av olika färg som sedan fästs ihop. Med incalmo-tekniken är det möjligt att blåsa mångfärgad konstglas med skarpa linjer mellan färgytorna.

Filigran fat
Filigran fat.


Incalmo vas
Incalmo vas

© Studio Hippoglass Ky    Lillandsvägen 886,   21650  Lillandet.  Tel: 050-5948 388